Nieuws

De Afvalstoffendienst van Gemeente ’s-Hertogenbosch verhoogt de kwaliteit van recycling. Dat is afgesproken in een samenwerking tussen vier partijen. De partijen zijn Wecycle, Midwaste, Omrin en HVC. De Afvalstoffendienst is lid van Midwaste. Midwaste is een vereniging die meerdere afvalbedrijven vertegenwoordigt. De samenwerking gaat over het hergebruik van onderdelen van elektrische apparaten.

De samenwerking regelt het demonteren (uit elkaar halen) van elektrische apparaten. Ook gaat het om het inzamelen en sorteren ervan. Dit gebeurt zoveel mogelijk door mensen die een re-integratietraject volgen. Het biedt dus kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de apparaten zoveel mogelijk te recyclen, verhoogt de kwaliteit van recycling.

In het sorteercentrum in ’s-Hertogenbosch komt jaarlijks zo’n 12 miljoen kilo aan elektrische apparaten binnen. Afkomstig uit de hele regio. Daar komt nu ook het demonteren van bijvoorbeeld wasmachines en het sorteren van kleinere elektrische apparaten bij.

In totaal zijn zo’n 82 gemeenten in Nederland hierbij betrokken. Samen goed voor ongeveer 20 miljoen kilo afval van elektrische apparaten. Door het afval te recyclen zijn minder grondstoffen nodig. De samenwerkingsovereenkomst geldt tot 2023.