Nieuws

Op donderdag 27 oktober staat ’s-Hertogenbosch stil bij zijn bevrijding in 1944, precies 72 jaar geleden. Het stadsbestuur heeft de plaatselijke Bevrijdingsdag geleidelijk tot lokale Veteranendag gemaakt, om daarmee de waarde van de 27e oktober te behouden en – met het meer en meer wegvallen van onze bevrijders – de Bossche veteranen de gepaste waardering te geven. Dit jaar worden de veteranen op donderdag 27 oktober én maandag 28 november in het zonnetje gezet. Dit is noodzakelijkerwijs eenmalig opgesplitst, gelet op de beschikbaarheid van het Theater aan de Parade na de sluitingsperiode aldaar. Over de invulling van Veteranendag op 28 november volgt nadere informatie.

Programma Bevrijdingsdag (27 oktober)

9.15 – 10.00 uur Gedenksteen Piet Kerssens Stadhuis / Wilhelminabrug
Belangstellenden worden door de Werkgroep Klein Monument van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis ontvangen, waarbij stilgestaan wordt bij de in 1944 bij de bevrijding gesneuvelde Bossche militair Piet Kerssens. Rond 9.45 uur wandelt men van het Stadhuis naar de Wilhelminabrug, waar een korte herdenking plaatsvindt. Er zullen daar enkele korte bijdragen zijn en er worden bloemen gelegd. Belangstellenden zijn zowel in Stadhuis als Wilhelminabrug van harte welkom.

11.00 – 11.30 uur Herdenking Welsh Division Memorial (53rd Welsh Division Plein)
Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch – één van de deelnemers aan de herdenkingen van de afgelopen decennia – organiseert een herdenking bij het Welsh Memorial. Door het koor en zangers van Loud Applause Rising Stars uit Wales zullen onder andere liederen worden gezongen en er worden kransen en bloemen gelegd. Belangstellenden die deze ceremonie willen bijwonen, zijn van harte welkom.

15.30 – 18.00 uur Onthulling drie plaquettes met namen Joodse slachtoffers (Muziekcentrum De Toonzaal / De Mortel)

Om 16.00 uur start een besloten bijeenkomst in de voormalige Joodse Synagoge. Tijdens de bijeenkomst staat de vitale vooroorlogse Joodse gemeenschap in onze stad centraal. Genodigden zijn nabestaanden van de slachtoffers en betrokken of gerichte organisaties uit ’s-Hertogenbosch. Medewerking wordt onder andere verleend door de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch en stadschroniqueur Eric Alink. Het stadsbestuur is vertegenwoordigd door locoburgemeester Huib van Olden, die tevens een korte bijdrage levert. Rond 16.45 uur verplaatst het gezelschap zich naar de Mortel (achterzijde De Toonzaal), alwaar de onthulling van de namenplaquettes plaatsvindt. Hierbij is iedereen van harte welkom.