Nieuws

’s-Hertogenbosch kent sinds oktober 2014 de Bossche Buurttent. Een middel om inwoners
te informeren over veiligheid en inbraakpreventie. De waardering van de buurttent is goed
en krijgt een 7,5. Dat heeft de gemeente onderzocht.
Van de 1000 bezoekers vindt 95% de buurttent een goede manier om informatie te krijgen.
Ruim 70% van de bezoekers geeft aan iets te gaan doen met de adviezen. Door bezoeken
aan de Buurttent zijn ruim 600 preventieadviezen aan huis gegeven.

Woninginbraken sterk gedaald

Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2010 nam het aantal
enorm toe. Toen is een Taskforce opgericht. In 2010 waren er 1096 woninginbraken, in
2015 nog 567.
Brabant Wonen, Zayaz, OM, politie en gemeente zijn deelnemers van deze taskforce.
Tijdens het bestaan ervan zijn bijvoorbeeld meer dan 200 preventieadviezen gegeven. En
met subsidie van de gemeente op meer dan 750 adressen preventiemaatregelen getroffen.
De taskforce wordt nu opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een platform woninginbraken.
Dezelfde organisaties doen hier aan mee. Zo blijft er wel aandacht voor het onderwerp.

Samenwerking

De Buurttent is een echt samenwerkingsinitiatief. De politie levert een bijdrage. Maar ook
studenten van het Koning Willem I college helpen. Zij ondersteunen de medewerkers en
ontvangen bewoners. Steeds vaker sluiten buurtpreventieteams in de Buurttent aan.

Waar staat de Buurttent?

De gemeente plaatst samen met de politie de Buurttent in een buurt waarin de week ervoor
is ingebroken. De praktijk leert dat mensen dan het meest open staan voor preventie en het
nemen van veiligheidsmaatregelen. Omwonenden ontvangen enkele dagen van tevoren een
uitnodiging.