Waterschap Aa en Maas heeft botulisme aangetroffen in Het Ven te Veghel. Botulisme kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met het water in Het Ven te vermijden. De gemeente Meierijstad heeft waarschuwingsborden geplaatst op de locatie en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Het Ven in Veghel

Vorige week werden diverse dode ganzen gemeld bij Het Ven in Veghel. In het bloed van een dode gans die op 24 juli is gevonden in de visvijver Het Ven in Veghel is botuline aangetoond, wat er op wijst dat de gans zeer waarschijnlijk is gestorven als gevolg van botulisme.

Waterschap Aa en Maas adviseert om dode eenden of andere watervogels niet aan te raken, maar om contact op te nemen met de gemeente Meierijstad of waterschap Aa en Maas, zodat zij de kadavers op een veilige manier kunnen verwijderen. Omdat kadavers van vogels de belangrijkste verspreidingsbron van botulisme zijn, wordt ook geadviseerd geen vogels in de vijver te voeren, zodat ze niet worden aangetrokken naar de vijver.

Wat is botulisme en hoe ontstaat het?

Botulisme is een voedselvergiftiging veroorzaakt door de gifstoffen van de bacterie Clostridium Botulinum. Botulisme komt vaak voor in het voorjaar en de zomer en heeft vaak sterfte van dieren, zoals eenden en vissen, tot gevolg. Ook honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Botulisme kan in zeldzame gevallen schadelijk zijn voor de mens.

De bacterie komt vaak voor in de grond, de water(bodem), vogels, vissen en andere dieren. Alleen in een warme en zuurstofloze omgeving met dierlijk voedsel (eiwitrijk), bijvoorbeeld kadavers, maakt de bacterie gif aan. Zodra gezonde dieren van deze resten van kadavers eten, of de maden die in het kadavers leven, krijgen zij dit gif binnen. Verlammings- en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg.

Botulisme is een natuurlijk proces en is niet te voorkomen. Het enige wat waterschap en gemeente kunnen doen om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen, is het preventief ruimen van kadavers. De bacterie verdwijnt vaak weer als gevolg van minder gunstige overlevingsomstandigheden (bijvoorbeeld afkoeling van water).