Nieuws

’s-Hertogenbosch telt maar liefst 12 buurtpreventieteams. Daarmee helpen inwoners hun omgeving veilig te houden. Dat doen zij samen met politie en gemeente. De teams krijgen een training aangeboden zodat ze goed voorbereid de straat op gaan. Over hoe zij kunnen omgaan met agressief gedrag. En hoe je goed signaleert en communiceert. De training was 14 maart voor de eerste keer. Het KW1C, de politie en gemeente organiseerde deze samen.

Burgemeester Rombouts: “Buurtpreventie helpt enorm om een veilig gevoel bij inwoners te realiseren. Met de vrijwillige inzet van inwoners zien we veel meer in de wijk. De betrokkenheid en het enthousiasme van de teams is enorm. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het animo voor deze training: al heel snel hadden ruim 90 inwoners zich aangemeld. En dat is natuurlijk super!”

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft buurtpreventieteams in de wijken Zuid, Groote Wielen, Hintham, Kruiskamp, Rompert, Maaspoort, Deuteren, Schutskamp, Gewande, Maliskamp, Empel en Engelen. In Aawijk Noord, Aawijk Zuid en Muntel zijn de teams in oprichting. Daar is al wel een coördinator, maar er zijn nog niet voldoende leden. De gemeente voorziet de teams sinds een jaar van hesjes, zaklampen en flyers.

Het gaat de laatste jaren steeds beter met de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch. Ten opzichte van 2013 voelen inwoners zich veiliger. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2016 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Om die veilige omgeving te realiseren, werken verschillende partners samen. Dat zijn onder andere politie en gemeente. Ook inwoners zijn enorm belangrijk om bij te dragen aan veiligheid. Een manier waarop dat gebeurt, zijn buurtpreventieteams