Nieuws

DEN BOSCH – Afgelopen tijd kwamen er signalen vanuit de Hinthamerdriehoek bij het CDA binnen van onveiligheid, overlast en drugshandel. Het CDA is in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van bewoners en winkeliers. Na aanleiding hiervan heeft het CDA vragen gesteld aan het College van B&W.

Het CDA vraagt extra aandacht voor deze problematiek en verwacht een passend antwoord van het College van B&W naar de ondernemers en bewoners toe door middel van een krachtdadige aanpak. De Hinthamerstraat mag, wat fractievoorzitter Ben Wagemakers: “Geen vrijst(r)aat worden”. Op dit moment staat wonen en het winkelgenot dusdanig onder druk, dat als handhaving nu niet te hoogste prioriteit krijgt, het economisch verkeer en de leefbaarheid in deze straat in onze binnenstad wellicht onmogelijk gaat worden. Een situatie die voor het CDA volstrekt onacceptabel is.

Het CDA vindt het niet gepast dat ondernemers een eigen extern onderzoek zijn gestart om deze problematiek richting de gemeente aan te tonen. Dit zou toch een taak van de gemeente zelf moeten zijn.

Het CDA vraagt aan het College of een deel van de problematiek niet te wijten aan de combinatie van de diverse activiteiten die in deze straat plaatsvinden zoals coffeeshops, dak- en thuislozenopvang. Moet de oplossing ook niet daar worden gevonden?

Wat CDA fractievoorzitter Ben Wagemakers betreft: “Moet handhaving nu de hoogste prioriteit krijgen. Het gevoel van onveiligheid voor bewoners