Nieuws

DEN BOSCH – De CDA-fractie in de Bossche gemeenteraad heeft het College van B&W gevraagd om een “Meldpunt Gevaarlijke Verkeerssituaties” in te stellen. Het CDA zou graag zien dat burgers op een makkelijke manier onoverzichtelijke verkeerssituaties, onduidelijke voorrangsregels, verkeerde afstelling van verkeerslichten etc. kunnen melden. Voor dit meldpunt zou de gemeentelijk website kunnen worden ingezet.
Onlangs kwam er bij CDA-gemeenteraadslid Mart van Nistelrooij een melding binnen van een gevaarlijke verkeerssituatie voor fietser en bromfietsers bij het nieuwe kruispunt Zandzuigerstraat/ Nelson Mandelalaan. Het fietspad, aan de zuidzijde van de Zandzuigerstraat, staat met borden aangegeven, als bestemd voor tweerichtingsverkeer. Echter bij de verkeerslichten op het kruispunt Nelson Mandelalaan/Zandzuigerstraat is hier geen rekening mee gehouden.

Het oversteken van deze kruising leidt tot een onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Deze, en eerder ontvangen meldingen, zijn voor de CDA-fractie reden om het College van B&W te vragen een meldpunt gevaarlijke verkeersituaties in te stellen.