Nieuws

DEN BOSCH – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie Coudewater aan te wijzen als een geschikte locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Onder dit besluit ligt het eindrapport van de Adviesgroep AZC en het veiligheidsadvies van de politie en gemeente.

Het college zal deze locatie bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aandragen. Bij de ontwikkeling wil de gemeente de belangen van de huidige bewoners van Coudewater respecteren, net als ook de natuurwaarden van het gebied. Dat zijn randvoorwaarden die het college stelt. 

Verschillende stappen 
Nu het college een besluit heeft genomen, volgen verschillende stappen. Eerst moet er overeenstemming zijn tussen het COA en GGZ Oost Brabant om een onderzoek te starten op welke wijze het azc op Coudewater gerealiseerd kan worden. 

Lees verder op Dichtbij.nl