Nieuws

DEN BOSCH – D66 stelt schriftelijke vragen over het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in gemeentelijke topfuncties. Dit doet D66 naar aanleiding van het artikel ‘Vrouwen in topfunctie’ in Binnenlands Bestuur. Volgens dit artikel geven de overheid en het openbaar bestuur geen goed voorbeeld als het gaat om vrouwen in topfuncties.

Sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen wel gestegen, maar dit is een geringe stijging. Het streefgetal van 30% zou vóór 1 januari 2016 gehaald moeten zijn. Minister Jet Bussemakers (OCW) heeft echter besloten om werkgevers 8 jaar respijt te geven om ervoor te zorgen dat het streefgetal wordt gehaald.

“Het is bijzonder om te zien dat de gemeente Oss het goed doet wat betreft vrouwen aan de top, maar dat andere gemeenten hier totaal niet mee bezig zijn”, aldus Bilal Kaya (D66). Daarom vraagt D66 wat de stand van zaken is omtrent vrouwen in topfunctie binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch en welke acties er worden ondernomen om meer vrouwen in gemeentelijke topfuncties te krijgen.