De drive-through van kentucky Fried Chicken op de woonboulevard in Den Bosch hoeft niet te verdwijnen. Dat bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant donderdag in een kort geding. Bedden speciaalzaak Swiss Sense op de woonboulevard had hiervoor een kort geding aangespannen tegen de Fastfood gigant.

In oktober 2017 werd de vergunning voor het vestigen van een restaurant met drive-through op de woonboulevard verleend. De aangrenzende zaken, maakte bezwaar tegen de komst van de drive-through. Het bezwaar werd in eerste instantie afgewezen door de eigenaar van het winkelcentrum, de Bossche Boulevard. Na een gesprek tussen beide partijen volgde toch de aanleg van de drive-through. Begin december ging het restaurant open en werd de drive-through in gebruik genomen.

Omzetdaling

Hierna stapte Swiss Sense naar de kantonrechter. Zij willen dat de verdere aanleg en afbouw van de drive-through gestaakt wordt en dat Bossche Boulevard de parkeerplaatsen en de stoep herstelt zoals ze waren vóór de aanleg. De beddenzaak stelt dat er sprake is van schending van het huurrecht, onder meer omdat de drive-through de zichtbaarheid van hun winkel vermindert, de winkel minder goed bereikbaar is en er minder parkeerplaatsen zijn voor bezoekers. Ook vreest de zaak voor een omzetdaling. Ook stelt de beddenzaak dat de start van de werkzaamheden voor de aanleg van de drive-through niet waren aangekondigd.

Bossche Boulevard weerlegt deze argumenten met te zeggen dat een drive-through juist een goede zaak is voor de woonboulevard omdat het bezoekers trekt en zij langer op de boulevard blijven.

De kantonrechter stelt Swiss Sense in het ongelijk en oordeelt dat de komst van de drive-through wel op tijd was aangekondigd. Ook heeft de beddenzaak niet kunnen bewijzen dat zij omzet zal mislopen als gevolg van de komst van de Drive-through.