Nieuws

Voor de eerste keer is er in Nederland iemand ziek geworden van een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. Dat virus kwam tot nu toe niet voor in Nederland, maar je kunt er ernstig ziek van worden, meldt het RIVM.

De patiënt heeft het virus waarschijnlijk opgelopen na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug, en is ondertussen herstellende. Op de Sallandse Heuvelrug werd onlangs het TBE-virus aangetroffen in teken. Nu heeft een teek dus voor het eerst een mens besmet. Het virus komt veel voor in landen in Noord, Midden- en Oost-Europa.

Hersenvliesontsteking

Wie gebeten wordt door een teek die het TBE-virus bij zich draagt, voelt zich meestal een tot drie weken na de beet grieperig. Daarna is er een week zonder klachten. Bij een minderheid van de mensen verergeren de symptomen. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen.

Er is nog geen behandeling voor een hersen(vlies)ontsteking na een tekenbeet, maar meestal herstelt de patiënt volledig. Het RIVM adviseert mensen om vaak te controleren op tekenbeten en teken direct te verwijderen. Als mensen symptomen van een hersen(vlies)ontsteking vertonen na een tekenbeet, is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Toename van teken

Het aantal teken in Nederland neemt al jaren toe, onder meer omdat teken goed gedijen bij warmte. Daardoor zijn er ook steeds meer mensen die de ziekte van Lyme oplopen. De ziekte van Lyme is na een tekenbeet nog te voorkomen door de teek zo snel mogelijk te verwijderen, zodat de teek de bacterie niet afgeeft, maar bij het TBE-virus heeft dat geen zin.

Via zijn speeksel geeft de teek al bij de beet het virus af. Inenten tegen het virus is wel mogelijk, in Oostenrijk gebeurt dat al.