Nieuws

Zeventien bestuurders uit elf Europese lidstaten hebben gisteravond, samen met tal van Nederlandse bestuurders, in de oude raadzaal van het stadhuis van ’s-Hertogenbosch hun handtekening gezet onder een verklaring waarmee de oprichting van Efforts *), een netwerk voor militair erfgoed (vestingsteden, forten en linies) een feit is.

Militair erfgoed is een bijzonder onderdeel van het culturele erfgoed en daarmee van het collectieve geheugen van Europa. Behoud en hergebruik van dit erfgoed is van belang vanwege het historische belang in het uitdragen van de Europese geschiedenis, de bijzondere architectuur en ingenieurkunst, de kansen voor het versterken van de interculturele en internationale dialoog en de lokale uitdagingen op sociaal-economisch gebied na het vertrek van militairen. Het motto is dan ook ‘van weren naar welkom heten’.

Tot op heden was er geen proactief Europees netwerk rond vestingsteden, forten en linies, waardoor dit bijzonder erfgoed onvoldoende vertegenwoordigd was in Europees verband. Als vervolg op de oprichting in ’s-Hertogenbosch wordt een werkgroep gevormd die de nieuwe organisatie verder vorm gaat geven.

De ondertekening vormt het officiële sluitstuk van de eerste dag van het tweedaagse internationaal symposium rond militair erfgoed (fortified heritage) dat op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november in en om ’s-Hertogenbosch plaatsvindt. Ruim tachtig deelnemers uit heel Europa praten daar twee dagen over de toekomst van militair erfgoed: vestingsteden, forten en linies. De eerste dag komt het thema ‘duurzaamheid’ aan bod, de tweede dag staat ‘behoud door gebruik’ centraal.