Nieuws

DEN BOSCH – Het seizoen 1965-1966 was het eerste seizoen waarin FC Den Bosch deelnam aan de vaderlandse voetbalcompetitie. Seizoen 2015-2016 is voor FC Den Bosch zodoende een jubileumseizoen, waarin zij haar vijftigjarig bestaan viert. Er zijn verschillende bijzondere momenten en data waar de club komend voetbaljaarbij stil zal staan

Jubileumactiviteit

Één dan die momenten is zaterdag 21 november, de dag waarop FC Den Bosch voor haar trouwe achterban een jubileumactiviteit organiseert.

Het stadion zal die dag vanaf 18.00 uur geopend zijn. Omstreeks 18.30 uur zal er een woord van welkom vanaf het veld plaatsvinden, wordt het programma van de avond nader toegelicht, vindt de spelerspresentatie plaats en zijn er optredens van diverse artiesten.

Om 19.00 uur vindt er een jubileumduel plaats tussen de huidige selectie van FC Den Bosch en een vriendenteam van Ruud van Nistelrooy, Theo Lucius en Anthony Lurling, aangevuld met oud-spelers van FC Den Bosch.

Na afloop van de wedstrijd, die twee keer 30 minuten duurt, zijn er opnieuw optredens op het veld en zullen er jubileumfoto’s worden gemaakt met spelers en supporters.

Tussen 20.30 uur en 21.00 uur vinden er enkele officiële handelingen plaats. Zo is er onder meer de presentatie van het jubileumboek ‘Vallen en Opstaan’, waar inmiddels al meer dan 750 exemplaren van zijn verkocht. Verder wordt het startsein gegeven aan de sociale stichting van FC Den Bosch die tot taak krijgt de maatschappelijke activiteiten van de club verder vorm te geven en te verankeren in de Bossche samenleving. Voorts zijn er enkele gastsprekers die zich tot het Bossche publiek willen richten. Na afloop vindt er een vuurwerkshow in het stadion plaats en is er aansluitend tot 0.00 uur een ‘Jubileum Party’.

Het wordt een reünie die zo compleet als mogelijk zal worden georganiseerd. Iedereen die de club een warm hart toedraagt is welkom. Op weg naar 21 november is al geruime tijd een werkgroep actief die de adressen van alle spelers die ooit voor FC Den Bosch hebben gespeeld in beeld probeert te krijgen. Dat zijn er circa 500. We willen ook oud-bestuurders, -medewerkers en -vrijwilligers in beeld brengen. Een flinke, maar fantastische uitdaging, waarmee de club de clubhistorie blijvend in beeld wilt houden.

FC Den Bosch roept iedereen op om op zaterdag 21 november gezellig naar Timmermans Infra Stadion De Vliert te komen.