Nieuws

Zaterdag 31 oktober, aanvang 17.00 uur, wordt in de Grote Kerk aan de Kerkstraat de feestelijke cantate “Eine feste Burg is unser Gott” (bwv 80) uitgevoerd door het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix. Een cantate met trompetten, pauken en vier schitterende solisten. In samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours treden: Zofia Cieszynska (sopraan), Esther Kuiper (mezzosopraan), Robert Buckland (tenor) en Andreas Goetze (bas-bariton) op.

Cantate BWV 80 werd door Bach gecomponeerd voor Hervormingsdag (31 oktober). De geschiedenis wees die dag aan als het begin van de Reformatie. Verwijzend naar 31 oktober 1517, de avond voor Allerheiligen, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde. De tekst van deze cantate is van Luther. Deze cantate, gecomponeerd rond 1730, is een van Bachs populairste cantates.

De cantate wordt voorafgegaan door een instrumentaal werk van de Oostenrijkse componist Johann Heinrich Schmelzer, uitgevoerd wordt: “Die Fechtschule”. De vaste organist van de Grote Kerk Jamie de Goei opent en sluit de uitvoering af met twee werken van Bach op het Strümphler-kabinetorgel uit 1780. Het monumentale Bätz orgel van de kerk is in de eindfase van restauratie.

De inleiding op de cantate wordt verzorgd door Kees van Houten, Bachkenner en publicist. Hij schreef o.a. “Bach en het getal” (1985), “Bach, die Kunst der Fuge en het getal” (1989) en “Van Taal tot Klank” muziek-psychologische beschouwingen over belangrijke koraalbewerkingen voor orgel van Bach.

Bach op Zaterdag van 31 oktober biedt een zeer gevarieerd programma.

De deur van de Grote Kerk staat vanaf 16.30 uur gastvrij open voor de bezoekers. De entree bedraagt € 8, -, kinderen tot 18 jaar en studenten met een geldige collegekaart zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

Info: www.bach-cantate.nl of Facebook:  Bach Cantate op Zaterdag