Nieuws

Onze bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de
samenleving. Vooral in het begin kunnen ze daarbij best een steuntje in de rug
gebruiken. De vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven krijgt een bijdrage van de
gemeente. Inwoners van Engelen en Bokhoven kunnen daardoor door de week ook
buiten de spits met de bus naar het ziekenhuis of het station reizen. De wijkbus gaat
rijden per 17 oktober as.

“Mensen organiseren steeds meer zelf en willen van de overheid ruimte om hun plannen uit
te voeren. Ze weten zelf goed wat ze kunnen regelen of met hulp van anderen kunnen doen.
Zo ook is het ook het geval bij de vereniging bij de wijkbus Engelen-Bokhoven. Wij helpen
hen graag om de bus te laten rijden.” aldus wethouder Paul Kagie.

Wijkbus Engelen-Bokhoven

Engelen en Bokhoven zijn alleen door de week tijdens spitsuren met de bus te bereiken.
Een enquête onder de bewoners liet zien dat wijkbewoners behoefte hebben aan meer
(openbaar) vervoer tijdens de dag. Ook tijdens de wijktafel van de bestuursraad gaven
bewoners aan achter de plannen voor een wijkbus te staan. Ze zeiden er ook regelmatig
gebruik van te gaan maken.

De vereniging wijkbus Engelen-Bokhoven start daarom een vrijwillige vervoersdienst. De
bus gaat rijden op de uren dat er geen Arriva bus rijdt. Dat vergroot de leefbaarheid en
sociale veerkracht van inwoners uit Engelen en Bokhoven. Zij kunnen zo door de week altijd
met de bus naar het ziekenhuis en het station.

Sociale vernieuwing

Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds geeft een kans aan vernieuwende dienstverlening op
sociaal gebied voor en door bewoners. Het draagt bij aan de vernieuwing van het aanbod op
het terrein van zorg, welzijn, hulp en ondersteuning.
Meer informatie over dit fonds?
Zie hiervoor de website van de gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/subsidies
Onder “Maatschappelijk Initiatieven Fonds”