Nieuws

DEN BOSCH – Op 26 januari 2016 stelde GroenLinks vragen over de toegankelijkheid van het stadhuis. Het stadhuis is nu niet toegankelijk voor veel rolstoelgebruikers, omdat de lift aan de achterzijde van het stadhuis niet geschikt is voor gebruik voor bezoekers in gangbare elektrische rolstoelen.

BELOFTE VAN WETHOUDER
In maart 2015 beloofde wethouder Logister te onderzoeken of er een betere lift kan komen, wethouder Kagie liet tussentijd aan het Gehandicaptenplatform weten dat er aan een oplossing gewerkt werd. GroenLinks wilde in januari weten hoe ver het stond met die oplossing en stelde daarom vragen(in de week dat de Tweede Kamer het VN Verdrag over de rechten van mensen met een beperking ratificeerde).

10 maart kreeg de fractie antwoord op die vragen, een antwoord dat zacht gezegd ernstig teleurstelt. U heeft 6 weken en 200 woorden nodig om geen antwoord te geven op de vraag naar een betere lift.

Het is GroenLinks al jaren bekend dat het stadhuis een monument is en onze fractie kan zelf bedenken dat die status grenzen stelt aan de manier waarop het stadhuis toegankelijk gemaakt kan worden. Groen Links heeft niet gevraagd om een algemeen onderzoek naar de mogelijkheden om toegankelijkheid van het stadhuis te vergroten of dat het college daartoe blijft zoeken binnen de ‘grenzen’ van het monumentale pand en daar de gemeenteraad op een niet nader aangegeven tijdstip zal informeren. De fractie wilde simpelweg weten wanneer er een voor gebruikers van gangbare rolstoelen bruikbare lift komt. Daar geven de antwoorden van 10 maart 2016 geen uitsluitsel over.

Daarom is Groen Links genoodzaakt vervolgvragen te stellen.