Nieuws

Het voornemen van de minister van Onderwijs om grote roc’s op te splitsen in kleinere scholen heeft geen gevolgen voor het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch.

Het Koning Willem I College is al sinds 10 jaar opgesplitst in 21 kleinschalige en herkenbare scholen. Ieder met een eigen onderwijsdirecteur, die integraal verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit van de eigen opleidingen. En ieder met een eigen (deel van een) gebouw. Deze manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen. Al jarenlang staat het Koning Willem I College in de top van de mbo-instellingen met hoge rendementen en zeer hoge tevredenheidscijfers van studenten en medewerkers. In 2015 ontving het college de prijs van ‘Beste Onderwijswerkgever’.

Het Koning Willem I College is een middelgroot roc met 12.000 studenten en 1200 medewerkers.
Aan iedere onderwijseenheid studeren gemiddeld 575 studenten.

Het voornemen van de minister verscheen vandaag in de pers.