Nieuws

DEN BOSCH – Donderdag 4 februari is er in ’s-Hertogenbosch een integrale taxi controle gehouden. De taxi’s en chauffeurs zijn gecontroleerd op kwaliteitsaspecten, wegenverkeers-wetgeving en administratieve verplichtingen zoals die gelden binnen de taxibranche. Voor deze controle hebben de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de politie samengewerkt. In totaal zijn meer dan 60 taxi’s gecontroleerd.

Resultaten
Alle taxi chauffeurs waren in het bezit van een BTx-keurmerk. Er zijn enkele waarschuwingen uitgedeeld ten aanzien van verkeersovertredingen.

Aanleiding controle actie
Regelmatig ontvangt de gemeente ’s-Hertogenbosch meldingen over misstanden in het straattaxivervoer. Zijn het meldingen van klanten? Dan gaat het vaak over ritten die worden geweigerd, chauffeurs die omrijden voor een hogere prijs of onderlinge geschillen die in het bijzijn van klanten worden uitgesproken.

Zijn het meldingen van de chauffeurs? Dan gaat het vaak over snorders of klanten die worden “ingepikt”. Voor de overheid is dit moeilijk te controleren De taxibranche moet daarin haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Een belangrijke stap voorwaarts is de opzet van het BTx-keurmerk om de kwaliteit van het straattaxivervoer een impuls te geven. Hiervoor is een verordening vastgesteld, de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi opgericht en is een taxikeurmerk ontwikkeld.

Wat de overheid kan controleren, zijn de kwaliteitsvereisten uit de verordening, de administratie en de aanwezigheid van de landelijke vergunning. Ook kan gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het verplichte BTx-keurmerk. Daarop is nu gecontroleerd.