Nieuws

Wethouder Kagie reikte op 7 oktober 2015 de eerste ‘vouchers’ van de Kamer van DOEN uit. ‘Bij Bomans’ in Rosmalen en ‘Oosterplas doet!’ krijgen ondersteuning bij het uitwerken van hun maatschappelijke ideeën. In ’s-Hertogenbosch ontstaan veel en goede maatschappelijke ideeën. Bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge hulp of ontmoeting. In de praktijk lopen de bedenkers tegen verschillende vragen en dilemma’s aan. Dan kan de Kamer van DOEN uitkomst bieden.  

Wethouder Kagie: “De Kamer van DOEN sluit aan bij de beweging dat (groepen) bewoners steeds meer zaken zelf gaan oppakken. De Kamer is een goede manier om met een ondernemende en zakelijke blik de vernieuwing in de wereld van zorg en welzijn aan te jagen.”

Voor wat hoort wat ’s-Hertogenbosch heeft ze: bewoners, bedrijven en ZZP’ers (sociaal ondernemers) met vernieuwende en inspirerende ideeën. Ideeën die de stad leuker, leefbaarder maar bovenal meer verbonden maken.   De praktijk leert dat initiatiefnemers ook te maken krijgen met dilemma’s en praktische vragen. Hoe maak je een goed business plan? Hoe wordt een idee  maatschappelijk succesvol en een onderneming rendabel? Hoe regel je een ruimte? Hoe ga je om met regels van de gemeente? De Kamer van DOEN biedt dan ondersteuning. Bijvoorbeeld met advies, begeleiding, bijeenkomsten of een opleiding.

Voor de ondersteuning die de bedenkers krijgen, vraagt de Kamer van DOEN iets aan hen terug. De vraag aan hen is op hun beurt de ervaringen te delen met andere beginnende initiatiefnemers.   Beste van twee werelden De Kamer verbindt het beste van twee werelden: succesvolle initiatiefnemers brengen kennis in over sociaal ondernemerschap en ambtenaren leggen snel de juiste verbindingen binnen de gemeente. Zo komen mooie ideeën in een stroomversnelling.

Aanmelden en informatie Meer informatie over de Kamer van DOEN staat op www.kamervandoen.nl. Initiatiefnemers kunnen zich vanaf nu ook aanmelden op de website.
Foto: Olaf Smit