Nieuws

Het Koning Willem I College is kritisch ten aanzien van het voorgenomen besluit dat de rekentoets voorlopig niet meetelt met het examen. Het is onaanvaardbaar als studenten met onvoldoende rekencapaciteiten de school verlaten. Dat geldt zowel voor het voortgezet onderwijs als het mbo.

 Zwaar investeren in rekenen en taal

Het Koning Willem I College zal zijn studenten duidelijk blijven maken dat goede rekenvaardigheden vereisten zijn binnen het beroep en de vervolgopleiding. Daarom blijft het college zwaar investeren in taal en rekenen. Rekenen is meer dan alleen sommen maken. Je leert ook analytisch en oplossingsgericht denken en verbanden leggen. Waardevolle vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving.