Nieuws

Het college stelt voor dat er een subsidieregeling komt voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. Zodat inwoners voortaan zelf een belangrijke stem krijgen in hoe het geld wordt besteed. De raad neemt hier op 15 december een besluit over.

Subsidieregeling voor wijk en dorp

De subsidieregeling vervangt acht bestaande regelingen die als doel hebben de leefbaarheid te verhogen. Zo was er een subsidie voor sociale activiteiten of juist voor het opknappen van de wijk. De nieuwe regeling is er om bureaucratische rompslomp te voorkomen. Een vertegenwoordiging van inwoners uit een wijk of dorp adviseert het college of een voorstel van inwoners geld krijgt.

Bewonersinitiatieven

“Inwoners gaan steeds vaker zelf aan de slag om hun woonomgeving te verbeteren. Die kracht willen we beter benutten. We willen dan ook zoveel mogelijk gebruik maken van de ideeën en oplossingen van inwoners. Zij weten over het algemeen zelf het beste wat goed is voor hun wijk of dorp,” aldus wethouder Jos van Son.
Als de raad instemt met de regeling, start deze op 1 januari 2017.

Budget

Elk jaar is er ruim € 950.000,- beschikbaar. Elk van de 14 wijken en dorpen krijgt een eigen budget. Het bedrag per wijk is afhankelijk van het aantal inwoners. De subsidie is er ook voor plannen die een wijk of dorp overstijgen.