Nieuws

DEN BOSCH – De tijdelijke noodopvang op het terrein van Autotron mag langer blijven. Dat heeft het college 11 november besloten. Zij stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de opvang eindigen op 31 december 2016. Ook zal de noodopvang weg zijn als er een asielzoekerscentrum (AZC) in gebruik is op het landgoed Coudewater. Maximaal 500 asielzoekers kunnen opgevangen worden in de noodopvang.

Verzoek COA

De gemeente is gevraagd of een verlenging van de noodopvang op het terrein van Autotron mogelijk is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dit verzoek gedaan. De hoge instroom van asielzoekers blijft aanhouden. Volgens cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst komen wekelijks gemiddeld 1500 van hen naar Nederland. Het college heeft begrip voor de druk waaronder het COA opvang moet regelen. Zij heeft daarom ingestemd met het verzoek.

Bestuursovereenkomst na omwonendenoverleg

Sinds op het terrein van Autotron asielzoekers worden opgevangen, bestaat er een omwonendenoverleg. Aan dit overleg doen gemeente, politie, wijkraad en omwonenden mee. In het komende overleg staan de ervaringen van de omgeving op de agenda. Die kunnen aanleiding zijn om de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA aan te vullen. De bestuursovereenkomst wordt daarom na het omwonendenoverleg ondertekend.

Omwonenden terrein Autotron

Omwonenden krijgen een brief over de verlenging van de noodopvang. Deze brieven worden deze week verspreid. In de tweede helft van november organiseert de gemeente samen met het COA en Libéma een inloopmiddag. Het doel van middag is om o.a. vragen van omwonenden persoonlijk te beantwoorden. Er is dan ook een inkijk mogelijk wat noodopvang is, wie er woont en wat er gebeurt. De datum en precieze invulling wordt uitgewerkt. Omwonenden kunnen zich voor deze inloopmiddag aanmelden via noodopvang@s-hertogenbosch.nl. Zij krijgen dan een uitnodiging.

Noodopvang op terrein van Autotron

De asielzoekers verblijven in paviljoententen op een afgeschermd gedeelte van het grote buitenterrein van Autotron. Autotron zelf is volledig beschikbaar voor beurzen en evenementen. Logistiek en organisatorisch gezien wordt alles namelijk zo op elkaar afgestemd dat de losstaande activiteiten, evenementen en de opvang elkaar niet in de weg zitten. Alle geplande beurzen en evenementen vinden dan ook gewoon doorgang.

AZC landgoed Coudewater
De gemeente is ook bezig met een AZC voor 10 tot 15 jaar. De noodopvang op het Autotronterrein staat hier los van. Het college heeft landgoed Coudewater aangedragen als een geschikte plek voor de vestiging van een AZC. Het realiseren van een AZC op het landgoed is nog niet klaar. Het COA, GGZ Oost-Brabant en de gemeente moeten nog verschillende stappen nemen. Voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl/azc.