Nieuws

DEN BOSCH – Zaterdagavond 27 februari is het winkelpand op de hoek van de Markt en de Hinthamerstraat even voor 23.00 uur ingestort. Na nader onderzoek door ingenieursbureau Goudstikker – de Vries van het belendende pand aan de Hinthamerstraat wordt de voorzijde vandaag uit voorzorg gestut.

Daarnaast is vandaag besloten opdracht te geven aan extern onderzoeksbureau BouwQ uit Best om technisch onderzoek te verrichten naar de mogelijke oorzaak van de instorting aan de Markt. De gegevens die de gemeente de afgelopen dagen heeft verkregen worden bij dit onderzoek betrokken.

Pand Hinthamerstraat 35
Maandag is in opdracht van de gemeente nader onderzoek gedaan door Goudstikker – de Vries naar de technische staat van de aangrenzende panden aan de Marktzijde en Hinthamerstraat. Daarbij is vastgesteld dat aan de Marktzijde de staat van het pand goed is. Dat gaat dan om De Kleine Winst. Voor het pand aan de Hinthamerstraat 35 zijn uit voorzorg technische maatregelen nodig. Dat betekent dat de voorgevel van het pand zal worden gestut om verdere schade te voorkomen en om het opruimen van het puin en het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
Het werk aan het pand aan Hinthamerstraat 35 wordt vanmiddag uitgevoerd door aannemer van den Bouwhuijsen uit Rosmalen. Hiervoor worden voor het pand twee containers op elkaar geplaatst. En komt er een constructie op deze containers. Hiermee wordt de gevel volledig gestabiliseerd.

Onderzoek naar oorzaak van de instorting
Vandaag is besloten opdracht te geven aan extern onderzoeksbureau BouwQ om technisch onderzoek uit te voeren naar de mogelijke oorzaak van de instorting. Dit betreft een onderzoek naar alle bouwtechnische aspecten. De gemeente heeft de afgelopen dagen al de nodige gegevens verkregen. Dit wordt betrokken bij het onderzoek. Het bureau BouwQ is TIS-gecertificeerd (Technical Inspection Service). Ingenieursbureau Goudstikker – de Vries stelt vervolgens het opruimplan op en de wijze van opruimen.