Nieuws

Elk jaar reikt Stichting A.M. Schreuders een prijs uit voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. De Schreudersprijs, die bestemd is voor een bedrijf of instelling. De winnende organisatie ontvangt de prijs bijvoorbeeld voor een innovatieve bouwtechniek of een creatieve ondergrondse oplossing.

Uit de vijftien inzendingen voor de Schreudersprijs 2015 selecteerde de jury zes projecten ‘met projectspecifieke bijzonderheden die nominatie rechtvaardigden’. De inzendingen zijn dit jaar zeer divers en hoog van kwaliteit aldus de Stichting.

De Sint Jan Parkeergarage is een nieuwe eigentijdse ondergrondse parkeervoorziening aan de rand van het stadscentrum, gecombineerd met de restauratie én het beter zichtbaar en beleefbaar van de Vestingwerken. In ’s-Hertogenbosch is gekozen voor een integrale benadering van landschap, architectuur en openbare ruimte. De Sint-Jan parkeergarage is bij de stichting ingediend door bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Eer en erkenning

Met het winnen van de prijs wordt het bedrijf in het zonnetje gezet en krijgen zij eer en erkenning voor hun opvallende idee of prestatie. Daarnaast ontvangt de winnaar van de Schreudersprijs een cheque van 25.000 euro

Stichting A.M. Schreuders

De Stichting A.M. Schreuders is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Op deze manier wil de stichting haar bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land in een tijd van overvolle wegen, dichtbebouwde stadskernen en groengebieden die steeds kleiner worden.

bron: COB

foto: Peter de Ruig