Nieuws

DEN BOSCH – Het college stelt een plan van aanpak vast voor het vervolg van de nieuwbouw Theater aan de Parade. Van de zomer kozen inwoners voor het ontwerp van UNStudio. De gemeente moet om dit ontwerp te kunnen bouwen veel dingen regelen. Hoe dat gaat, staat in het plan van aanpak. Het gaat dan bijvoorbeeld over de keuze van de aannemer, de ruimtelijke ordeningsprocedure en de verdere besluitvorming.

Aannemer

De architect is nu druk bezig het ontwerp verder te verfijnen. Voorjaar 2016 vindt er een openbare aanbesteding van een consortium plaats. Daarmee kiest de gemeente, wie de bouw gaat uitvoeren. De gemeente vraagt consortia om zich in te schrijven voor deze opdracht. De gemeente selecteert uit de inschrijvingen vijf partijen. Deze vijf  worden beoordeelt op diverse criteria. Eén partij krijgt vervolgens de opdracht. Na verwachting wordt het eerste kwartaal van 2017 duidelijk wie het nieuwe theater gaat bouwen.

RO-procedures

In het eerste kwartaal van 2016 start ook de bestemmingsplanprocedure. Het huidige bestemmingsplan moet worden aangepast aan het nieuwe ontwerp. Onderdeel van deze procedure is onder meer het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan en een inloopbijeenkomst. Daarna beantwoordt en verwerkt de gemeente de inspraak. Voor het bouwplan doorlopen we vervolgens de WABO procedure. Deze start in het tweede kwartaal van 2017.

Planning bouw

Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de aannemer bekend is, kan de raad het bestemmingsplan vaststellen. En de financiële kaders toetsen. Dat gaat plaatsvinden in het eerste kwartaal 2017. In het derde kwartaal 2017 start de sloop van het huidige gebouw en aansluitend gaan we een nieuw theater bouwen. Eind 2020 is het nieuwe theater klaar.

De gemeente denkt na over een tijdelijke voorziening voor de periode van de sloop en nieuwbouw. Half 2016 is hierover meer duidelijkheid.