Nieuws

DEN BOSCH – De griffie van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een inleidend verzoek voor een referendum ontvangen. Dat gaat over het initiatiefvoorstel van de Bossche Volkpartij “Geen AZC in ‘s- Hertogenbosch”.

Korte terugblik besluitvorming AZC
Het COA heeft de gemeente in februari een verzoek gedaan voor de realisatie van een asielzoekerscentrum (AZC). De gemeenteraad heeft op 14 april unaniem ingestemd met het raadsvoorstel. Dat voorstel betrof de werkwijze over het proces en de locatiecriteria voor de vestiging van een AZC in ’s-Hertogenbosch.
Onderdeel van de locatiekeuze was dat samen met inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch te onderzoeken. Daarom is er een Adviesgroep AZC gekomen. 21 oktober heeft het college het landgoed Coudewater aangewezen als een geschikte voor de vestiging van een AZC. Onder dit besluit ligt het eindrapport van de Adviesgroep en het veiligheidsadvies van de politie en gemeente.
Op 4 november is door de Bossche Volkspartij een initiatiefvoorstel ingediend dat aan de gemeenteraad vraagt om te besluiten om geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een AZC is ’s-Hertogenbosch. Dit voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december.
Inleidend verzoek referendum
Drie inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben het initiatief genomen om een referendum te houden over het initiatiefvoorstel van de Bossche Volkspartij (zie bijlage). Zij hebben hiervoor op 18 november een inleidend verzoek ingediend. De initiatiefnemers hebben inmiddels van de gemeente informatie gekregen over de eisen die voor dit proces gelden. Ook is gedeeld wat de verdere procedure is voor het houden van een referendum.

Procedure
De eerste stap naar een referendum is dat het inleidend verzoek ondersteund moet worden door 350 kiesgerechtigde inwoners van ’s-Hertogenbosch. De initiatiefnemers hebben hier de tijd voor tot en met 8 december 19:00 uur. Inwoners kunnen op twee manieren het verzoek ondersteunen:

  • Door het op vertoon van een geldige legitimatie zetten van een handtekening met naam, adres, woonplaats en geboortedatum op handtekeningenlijsten die komen te liggen in het Stadskantoor en de Dependance Rosmalen;
  • Door het zetten van een digitale handtekening op de website van de gemeente via deze link (Controle van de identiteit vindt plaats door inloggen met DigID).

Handtekeningen kunnen gezet worden per 20 november 8:30 uur.
Zijn voldoende handtekeningen gezet, dan wordt op 15 december een voorstel door het presidium aan de gemeenteraad voorgelegd om behandeling van het initiatiefvoorstel op te schorten. Als de raad hiermee instemt hebben de initiatiefnemers vervolgens nog zes weken de tijd om een definitief referendumverzoek in te dienen, dat ondersteund moet worden door 3000 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.De handtekeningen worden op dezelfde manier gezet als voor het inleidende verzoek en de handtekeningen die voor het inleidende verzoek zijn gezet tellen mee. Als de initiatiefnemers voldoende handtekeningen hebben verzameld, besluit de gemeenteraad of er een referendum gehouden wordt.