Nieuws

Op zondag 10 januari jl., heeft Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen de heren drs. Rico Niesten RA, (directievoorzitter van Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken), en Mr. Danny Snijders, (algemeen directeur Advocatenkantoor Snijders te ’s-Hertogenbosch), onderscheiden met de hoogste onderscheiding van de fanfare, de Kikvorschendas.

Beide heren ontvingen de das na een speech van Kikvorschenvoorzitter Bertie van den Heuvel in het Clubgebouw van de fanfare. Van den Heuvel prees de decorandi, voor de enorme steun die de fanfare heeft mogen ontvangen. Bij monde van de voorzitter van de Club van Dassendragers van de Kikvorschen, Roderick van de Mortel, werden beiden van harte welkom geheten in de Club van Dassendragers.