Nieuws

DEN BOSCH – Regarding Bosch is een duo-expo van Lieve Bedeer en Sara Giménez. De gemeenschappelijke bewondering voor Jheronimus Bosch bracht deze kunstenaars samen.

Bovendien is de uitwisseling van artistieke contacten tussen de Lage Landen en Spanje een eeuwenoude traditie die ook in Bosch’ tijd ingeworteld was. Lieve Bedeer schildert uitvergrote fragmenten uit de ‘Tuin der Lusten’ in traditionele techniek. Sara Giménez stelt gepolychromeerde bronzen sculpturen tentoon. Zowel de tweedimensionale kwaliteit van Bosch’ oeuvre als de transpositie naar het driedimensionale zijn dus beide in deze tentoonstelling aanwezig.

Met haar werk wil Lieve Bedeer vaak onderschatte aspecten van Bosch’ oeuvre belichten. Ze vestigt de aandacht op zijn esthetische kwaliteiten:
het geniale van zijn composities, het kleurraffinement, het uitgebalanceerde spel van curven en lijnen, de subtiliteit van zijn figuren. Bosch’ schilderijen zijn zo gevuld met fauna, flora en wonderlijke vormen allerhande, dat bij het observeren van het geheel, de onderdelen ons vaak ontgaan.
Dankzij het uitvergroten van de fragmenten ontdekken we in deze tentoonstelling talrijke onvermoede details.

Sara Giménez heeft met haar sculpturen de bedoeling de ‘lectuur’ van Bosch’ oeuvre te recupereren. Zijn figuren bevatten meestal een waarschuwende tendens en beschrijven zonde en ondeugd met de daaraan verbonden consequenties. Zijn iconografie bestond erin een eenvoudige en duidelijke inhoud aan de afbeeldingen te verbinden. Vaak waren deze betekenissen in de loop der eeuwen ontstaan. Wel ondergingen de culturele inhouden in Bosch’ tijd wijzigingen door het feit dat steeds meer mensen met lezen en schrijven begaan waren.

Sara Giménez kiest bijzondere figuren uit Bosch’ werk en geeft hen een ruimtelijk karakter. De originaliteit van haar werk wordt nog sterker benadrukt door de presentatie op subtiel aangepaste voetstukken.

Geïntrigeerd door de aanwezigheid van Bosch’ schilderijen in Spanje schreef Lieve Bedeer een roman ‘historische fictie’ met de titel ‘De ontvoerde Tuin’ over het transport van de Tuin der Lusten naar Madrid in de 16e eeuw. Nog nooit werd hierover studie verricht. Zij brengt het verhaal van een zeer aannemelijke route op een boeiende wijze tot leven.