Nieuws

DEN BOSCH – Het college wil vernieuwing in het onderwijs stimuleren. Zij is op zoek naar vernieuwende ideeën van organisaties en mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarvoor komt in de komende drie jaar een budget van € 1.865.000,- beschikbaar; in een zogeheten subsidieregeling voor onderwijsinnovatie. Over dit te besteden bedrag heeft de gemeenteraad eerder al een besluit genomen.
Wethouder Eric Logister (onderwijs): “We dagen organisaties uit om vernieuwingen door te voeren die zijn gericht op de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs. Daarom is er nu een stimuleringsregeling die eenmalige financiële injecties geeft om innovaties op gang te brengen en te versterken. Het college wil stimuleren dat het Bossche onderwijs anticipeert op de arbeidsmarkt van de toekomst.”
Voortdurende ontwikkeling Onderwijsinstellingen zien zich meer en meer genoodzaakt om door te ontwikkelen. Zeker in een tijd dat de arbeidsmarkt sterk in beweging is door automatisering, internationalisering en vergrijzing.

Om vernieuwing in het onderwijs te realiseren, zijn ideeën nodig. Daarin wil de gemeente een faciliterende rol spelen. Daarbij is ook samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven van belang.
De helft via een stimuleringsregeling De aanvrager kan een eenmalige bijdrage krijgen voor een investering in een innovatief idee of project voor het onderwijs en/of kinderopvang. Het idee of project draagt aantoonbaar bij aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. De gemeente vergoedt maximaal de helft. De aanvrager betaalt de andere helft. Op deze manier wil de gemeente stimuleren dat ideeën en projecten gedragen en uitgevoerd kunnen worden.