Nieuws

Op dinsdag 27 oktober viert ’s-Hertogenbosch zijn lokale Veteranendag. Op die dag staat de stad eveneens stil bij zijn bevrijding, precies 71 jaar geleden. Vorig jaar vond de meerdaagse grootse 70e herdenking van de bevrijding plaats. De Stichting October 1944 ’s-Hertogenbosch, die de relatie met de bevrijders onderhield en samen met de gemeente verantwoordelijk was voor het jaarlijkse herdenkingsprogramma, sloot daarmee zijn werkzaamheden af. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren onze plaatselijke Bevrijdingsdag geleidelijk tot lokale veteranendag gemaakt, om daarmee de waarde van de 27e oktober te behouden en – met het wegvallen van onze bevrijders – de Bossche veteranen de gepaste waardering te geven. Tevens heeft het stadsbestuur de laatste grote oktoberherdenking aangegrepen om  voortaan de oorlogsperiode meer en meer centraal te herdenken tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Particuliere initiatieven blijft de gemeente ondersteunen.

Activiteiten Dinsdag 27 oktober

9.30 – 10.00 uur Gedenksteen Piet Kerssens binnenstad (Wilheminabrug)

De Werkgroep Klein Monument van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch zal met een korte herdenking stilstaan bij de in 1944 bij de bevrijding gesneuvelde Bossche militair Piet Kerssens. Er zullen enkele korte bijdragen zijn en er worden bloemen gelegd.

10.30 – 11.00 uur Herdenking Welsh Division Memorial (53rd Welsh Division Plein)

Door het beëindigen van de werkzaamheden van de Stichting October 1944 ’s-Hertogenbosch is een einde gekomen aan de herdenking bij het Welsh Division Memorial. Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch – één van de deelnemers aan de herdenkingen van de afgelopen decennia – heeft besloten om in een eenvoudige vorm een eigen herdenking bij het monument te houden. Door het koor en het Maesteg Gleemen Male Choir uit Wales zullen onder andere enkele liederen worden gezongen en bloemen worden leggen. Belangstellenden die deze ceremonie willen bijwonen, zijn van harte welkom.

13.00 – 13.30 uur Onthulling plaquette en namen The Royal Welshbrug (Veemarktweg)

The Royal Welshbrug werd op vrijdag 31 juli al officieel geopend. De brug verbindt de Nelson Mandelalaan met de Zandzuigerstraat. De naam van de nieuwe Royal Welshbrug, een speciale plaquette en alle namen van de in ’s-Hertogenbosch gevallen Britse militairen – 146 in aantal – zijn aangebracht bij The Royal Welshbrug. De namen van de gesneuvelde militairen dragen de nieuwe Royal Welshbrug symbolisch.

Om 13.00 uur is de onthulling van een speciale plaquette onder The Royal Welshbrug door locoburgemeester Jos van Son, en de aanwezige delegatie namens The Royal Welsh, Lt. Col. Chris Kilmister en Colonel (Rtd) Peter Gooderson (Royal Headquaters The Royal Welsh in Cardiff). De onthulling gebeurt aan de Veemarktweg, in het bijzijn van geïnteresseerde (uitgenodigde) Bossche veteranen. Belangstellenden zijn van harte welkom om de ceremonie – die ongeveer een half uur duurt – bij te wonen.

14.30 – 16.00 uur Veteranenconcert Orkest Koninklijke Luchtmacht: 100 vrijkaarten voor inwoners ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden (Theater aan de Parade)

Speciaal voor alle veteranen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch – evenals de gemeenten Vught en Heusden die bij ’s-Hertogenbosch aansluiten – wordt in het Theater aan de Parade een veteranenconcert gehouden door het 48 musici-tellende Orkest Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van chef-dirigent/artistiek directeur Jos Pommer. Inhoudelijk is het Orkest Koninklijke Luchtmacht uniek in de wereld van de professionele blaasmuziek. Zij hebben de lichte muziek tot een belangrijk deel van haar orkestcultuur gemaakt. Bij het veteranenconcert is namens het stadsbestuur locoburgemeester Paul Kagie aanwezig, die de veteranen namens de drie stadsbesturen kort zal toespreken.

16.00 – 20.00 uur Veteranen ontmoeten elkaar (Theater aan de Parade)

De Bossche, Vughtse en Heusdense veteranen ontmoeten elkaar, onder het genot van een (besloten) Indisch buffet. Het buffet wordt door de drie stadsbesturen aangeboden. Daaraan voorafgaande wordt speciaal voor hen door de gemeente een lezing verzorgd over de bevrijdingsperiode van ’s-Hertogenbosch (oktober 1944), waarbij ook de periode rond de bevrijding van Vught en Heusden wordt aangestipt. Tijdens het buffet staat het ontmoeten centraal.

20.00 – 22.00 uur Bevrijdings- en Veteranenconcert 2015 (Theater aan de Parade)

Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch en het Maesteg Gleemen Male Choir uit Wales geven in het Theater aan de Parade het bevrijdings- en veteranenconcert. Namens het stadsbestuur zal locoburgemeester Jos van Son aanwezig zijn, en kort het woord tot alle genodigden en het publiek richten. Het concert is volledig uitverkocht.