Nieuws

De Stichting Sint-Jansmuseum wil de Bouwloods omvormen tot een modern museum. Het nieuwe museum vormt een extra toegangspoort tot de Sint-Jan vanuit de Hinthamerstraat. De Sint-Jan is als rijksmonument de grootste toeristische trekpleister van ’s-Hertogenbosch.

De Sint-Jan heeft een grote aantrekkingskracht. De vele bezoekers, het Jeroen Boschjaar en de Wonderlijke Klim met 120.000 bezoekers en goede financiële opbrengst tonen dat aan. De Sint-Jan als eeuwig bouwwerk is van grote waarde voor het verleden van ’s-Hertogenbosch. En zorgt voor de verdere versterking van het Jeroen Boschkwartier. De betekenis van het rijksmonument is daarmee vele malen groter dan de religieuze functie.

De huidige Bouwloods voldoet niet meer. Er is geen sprake van een goede ontvangst. En de unieke “collectie Sint-Jan” wordt niet goed ontsloten. Ook sluit de presentatie niet aan bij wat bezoekers verwachten en willen. Op dit moment maken we onvoldoende gebruik van de potentie die de plek in de “achtertuin van de Sint-Jan” heeft.

De Stichting Sint-Jansmuseum presenteert het plan “Levende beelden van de Sint-Jan”. En vraagt de gemeente financiële steun voor de volgende stap. Het gaat dan om het maken van een definitief bedrijfsplan (concept, organisatie, exploitatie etc.) en ontwerp voor het nieuwe museum. De Stichting heeft met dit plan een belangrijke stap gezet. Zij laat zien hoe de Bouwloods een volwaardig museum kan worden. Daarnaast geeft het plan het realistische beeld dat op termijn de Stichting een bijdrage kan gaan leveren aan het onderhoud van de kathedraal.

Het plan van de Stichting Sint-Jansmuseum geeft het college vertrouwen. Het gaat er van uit dat met een modern en gastvrij museum de grote interesse voor de Sint-Jan verder aanwakkert en wordt vastgehouden. En er meer bezoekers naar ’s-Hertogenbosch komen.

Het college vraagt de raad een voorbereidingskrediet van €250.000,- beschikbaar te stellen. En om een aantal zaken nog verder te onderzoeken. Voor het college is niet alleen de Sint-Jan met een nieuw museum van belang. Ook evenementen in en rond het rijksmonument moeten hieraan bijdragen. Dit moet terug te zien zijn in het definitieve bedrijfsplan. De Stichting verwacht in december 2017 het definitief ontwerp en bouwplan klaar te hebben. Daarna beslist de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van geld voor de uitvoering.