Nieuws

De gemeente heeft een verzoek ontvangen om mee te werken aan een plan voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één langs de A59, nabij de bestaande windmolen op Treurenburg. Het college van burgemeester en wethouders geeft het ingediende plan vrij voor inspraak.

Drie bedrijven op bedrijventerrein De Rietvelden dienden het plan in: Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch en sloop- en aannemersbedrijf Barten. Dat deden zij samen met de familie Pennings. Eén van de vier molens gaat energie leveren aan inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dat gebeurt in samenwerking met Energie Coöperatie 073. Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie is de projectontwikkelaar.

De gemeente gaat, samen met de initiatiefnemers, omwonenden en belanghebbenden informeren over het plan. Op dinsdag 22 november en woensdag 23 november zijn er inloopbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bij het Heineken Ontspanningscentrum aan de Docterskampstraat 7 in ’s-Hertogenbosch. Belangstellenden kunnen dan in gesprek gaan met de initiatiefnemers en medewerkers van de gemeente en vragen stellen. De inloop is op beide dagen van 17.00 tot 21.00 uur.

De gemeente wil, voor besluitvorming, het maatschappelijk draagvlak toetsen met een inspraakprocedure. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om te reageren. Het plan is in te zien van 14 november t/m 27 december 2016 (6 weken) op het Stadskantoor aan de Wolvenhoek 1. Ook zijn de stukken digitaal te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie dat de stad in 2050 klimaatneutraal is. Dat kan bereikt worden door energiebesparing en door het toepassen van duurzame energiebronnen, zoals windmolens. In 2014 heeft de gemeenteraad hiervoor geschikte locaties aangewezen. Daaronder valt de omgeving van de rijksweg A59: Treurenburg en het noordelijk deel van bedrijventerrein De Rietvelden.

Meer informatie over het plan voor windmolens op De Rietvelden is te vinden op www.windparkderietvelden.nl