Nieuws

Op 27 februari 2016 is het pand Markt 31, waarin Pearle was gevestigd, ingestort. Het
bureau BouwQ uit Best heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de
technische oorzaak van de instorting.

Er lijkt sprake te zijn van een samenloop van omstandigheden. Die heeft er toe geleid dat het pand in zijn geheel is ingestort. De
bevindingen zijn deze week aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Het bezwijken van een dragende constructie onder een gewelf is de oorzaak van de
instorting. Dit gebeurde in de kelder. In het deel van het voormalig pand dicht bij het pand
Hinthamerstraat 3- 5 (Febo). Hierdoor is de wand van de kelder, onder een penant
(gemetselde kolom) op de begane grond, verzwakt. De penant verloor daardoor zijn
dragende functie voor een grote stalen balk onder de eerste verdiepingsvloer. Deze stalen
balk is op zijn beurt gaan schuiven. Omdat de balk een zeer groot gedeelte van het pand
droeg, stortte het pand helemaal in.

Uit het onderzoek kan worden aangenomen dat hier sprake is van een incident. Dit betekent
dat de kans op herhaling van een dergelijke plotselinge totale instorting in de binnenstad
zeer klein is. Het neemt niet weg dat een goede staat van de constructieve onderdelen van
groot belang is voor het in stand houden van een pand.
De verantwoordelijkheid voor deze bouwkundige staat van een pand ligt bij de eigenaar.

Niet altijd is de bouwkundige staat eenvoudig te beoordelen omdat bouwkundige en
constructieve onderdelen aan het zicht zijn onttrokken door bijvoorbeeld voorzetwanden of
verlaagde plafonds. Het is echter verstandig om de bouwkundige staat van het pand goed in
beeld te hebben door gedegen bouwkundig onderzoek van een deskundige. Dit is zeker van
toepassing als er plannen zijn voor een ingrijpende verbouwing.
Gelet op de conclusies uit het rapport, wil het college onderzoeken hoe en in welke gevallen
de gemeente eigenaren van bepaalde panden kan faciliteren bij voorgenomen
(bouwkundige) ingrepen in hun pand.