Nieuws

VUGHT – De sluitingstijden van de horeca kunnen voor de periode van een jaar vrijgegeven worden. Ook moet het mogelijk zijn om het terras op warme dagen een uur langer open te houden. Dat schrijven D66 en VVD in een gezamenlijk initiatiefvoorstel dat op 10 maart behandeld wordt in de commissie Bestuur & Samenleving. Voor de verruiming van de sluitingstijden dient de Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2014 aangepast te worden. Om de eventuele overlast tot een minimum te beperken wordt een convenant opgesteld tussen gemeente, politie en horecaondernemingen.

Aanleiding van het voorstel is het bestuursakkoord ‘Kracht door continuïteit’ van VVD, D66 en Gemeentebelangen waarin is opgenomen dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden voor ruimere openingstijden van de horeca. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder drie groepen: lokale inwoners, centrumbewoners en horecaondernemers. De eerste groep geeft aan dat men tevreden is over het huidige beleid. Onder centrumbewoners geeft een meerderheid zelfs aan een verruiming van de openingen sluitingstijden een goed idee te vinden. Van de horecaondernemers is een derde niet tevreden met het huidige beleid, zij willen graag een verruiming. Er wordt nauwelijks melding gemaakt van eventuele negatieve gevolgen. Hoewel het beeld dus niet eenduidig is, staat het vrije sluitingstijden zeker niet in de weg, een meerderheid van de centrumbewoners en een beduidend deel van de horecaondernemers pleit er zelfs voor.

D66 en VVD willen dat horecaondernemers zelf kunnen bepalen wanneer zij de deuren van hun etablissement openen en sluiten dus ook na 01:00 op een werkdag en 02:00 in het weekend. Daar zijn geen gemeentelijke regels voor nodig. VVD en D66 zijn van mening dat een horecaondernemer zelf moet kunnen bepalen wanneer hij zijn etablissement opent, Mocht de horecaondernemer echter eerder dicht willen, dan is dit eveneens zijn goed recht. De gemeente moet een ondernemer echter niet verplichten tot het gesloten houden van zijn zaak. Horecaondernemers zullen echter ook moeten opdraaien voor eventuele overlast die een latere sluitingstijd met zich meebrengt. Dus meer vrijheid voor de ondernemers, met meer verantwoordelijkheid.

Al de aan Vught grenzende gemeenten hebben momenteel ruimere openingstijden dan Vught. Dit verzwakt de concurrentiepositie van de Vughtse horeca t.o.v. die van omliggende gemeenten. Met het huidige beleid kunnen ondernemers twaalf keer per jaar een ontheffing aanvragen om langer open te blijven. Met het vrijstellen van de sluitingstijden verdwijnen deze bureaucratische handelingen voor zowel de ondernemer als de gemeente. Dit bespaart de horecaondernemers niet alleen legeskosten, ook sluit het aan bij de wens uit het bestuursakkoord om overbodige regelgeving terug te dringen.

Vughtse terrassen moeten momenteel om 24:00 sluiten. Dit kan, vooral op zomerse avonden, nadelige gevolgen hebben voor horecaondernemers. Zij zien hun gasten vertrekken omdat het binnen te warm en buiten nog goed toeven is. Met dit initiatiefvoorstel willen D66 en VVD daarom tropendagen introduceren. Op dagen met een weersvoorspelling van 27 graden Celsius of hoger worden de openingstijden van terrassen met één uur verlengd.

Er wordt, onder andere in de resultaten van de enquête, gevreesd dat het vrijgeven van sluitingstijden zou kunnen leiden tot een verhoging van de overlast. De vrijgave zou immers kunnen zorgen voor een grotere alcoholconsumptie, tot dieper in de nacht. Hier tegenover staat dat de overlast bij het verlaten van horecagelegenheden zal verminderen. In de huidige situatie moeten alle bedrijven op hetzelfde tijdstip sluiten, waardoor gasten gelijktijdig de horecazaak dienen te verlaten. Bij vrije sluitingstijden zal het leeglopen van de zaken geleidelijker gaan, waardoor er minder grote groepen mensen zich ineens op straat bevinden. Verschillende Nederlandse gemeenten hebben aangegeven dat het vrijgeven van sluitingstijden een positief effect had op de veiligheid. Bovendien blijkt uit de enquête dat de gasten van Vughtse avondhoreca vooral tussen de 35 en 64 zijn. Deze categorie veroorzaakt over het algemeen minder overlast dan hun jongere evenknie.

VVD en D66 pleiten voor een proef van een jaar. Gedurende dat jaar zal worden gemonitord welke gevolgen de vrijstelling van de sluitingstijden heeft en de resultaten hiervan worden in maart/april 2017 aan de raad bekend gemaakt. Aan de hand hiervan wordt door de raad besloten of de proef omgezet kan worden in staand beleid of niet.