Silvano Poropat en New Heroes Basketball hebben besloten hun samenwerking per direct te ontbinden. Intensieve gesprekken de afgelopen dagen tussen coach en club hebben verduidelijkt dat er onvoldoende basis is samen op topniveau te presteren. Vanochtend is het team geïnformeerd en heeft assistent-coach Jeroen van Vugt de eerste training geleid.

Bob van Oosterhout licht het nieuws toe: “Na het sportief stroeve slot van afgelopen seizoen vonden pittige, maar constructieve evaluatiegesprekken plaats. We waren er beide van overtuigd dat er een basis lag voor een succesvol seizoen. De zomerperiode wees echter uit dat er verschillen van inzicht bleven, die het gezamenlijk presteren op topniveau belemmeren. Er is geen sprake van animositeit of negativiteit; we kunnen nog prima door één deur. Maar in dit geval geldt ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Daarom voelen we liever nu direct de ‘pijn’ dan dat het alsnog een slepend verhaal wordt. De club presenteert op de kortst mogelijke termijn een adequate vervanger voor Silvano.”

Silvano Poropat vult aan: “We hebben met alle positieve intenties geprobeerd een nieuwe start te maken, wat geresulteerd heeft in de formatie van een prachtig team, maar de verschillen tussen de club en mijzelf bleven bestaan. Bovendien zijn mijn twijfels om überhaupt als coach door te gaan in het basketball sterk. De komende periode oriënteer ik mij dan ook op een wellicht andere toekomst in deze sport. Ik wil de organisatie, spelers, sponsors, vrijwilligers en natuurlijk de fans bedanken voor mijn tijd in Den Bosch. Het is sportief niet geworden wat we gehoopt hadden, maar ik ben altijd warm ontvangen. Ik hoop van harte dat de club snel een vervanger vindt. Tot die tijd zal ik Jeroen bijstaan.”