Nieuws

Welzorg blijft de leverancier (inclusief onderhoud) van Wmo hulpmiddelen aan klanten in
‘s-Hertogenbosch. Het gaat om onder meer rolstoelen, scootmobielen, fietsen en douche-
en toilethulpmiddelen. Dit is het resultaat van een Europese aanbesteding. Het
Gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch is actief betrokken bij de aanbesteding. Het
contract gaat in op 1 januari 2017 en heeft een duur van vier jaar. Er is voor Welzorg
gekozen vanwege de kwaliteit, servicedienstverlening en prijsstelling. In de dienstverlening
aan bestaande klanten verandert niets.

Bijdrage gehandicaptenplatform

In de selectie heeft de gemeente samengewerkt met het Gehandicaptenplatform. Dat was
de eerste keer. Zij maakten deel uit van de beoordelingscommissie. Op deze manier is hun
ervaring en bijzondere kennis gebruikt in de aanbesteding.

Partnerschap tussen klant en Welzorg

Het nieuwe contract gaat uit van een partnerschap. Tussen Welzorg als leverancier en de
klant. Deze samenwerking staat onder regie van de gemeente.
Met het partnerschap willen we stimuleren dat meer burgers samen gebruik maken van
hulpmiddelen via poolvoorzieningen. Wanneer dat mogelijk is. Dit geldt voor scootmobielen,
handbewogen rolstoelen en fietsvoorzieningen.
Verder willen we mensen die dagelijks afhankelijk zijn van een rolstoel meer service en
keuzemogelijkheden bieden.