Nieuws

In de dorpen Engelen en Bokhoven is er best begrip voor. Dat Arriva alleen nog aan het begin en het einde van de werkdagen van en naar die dorpen rijdt. Maar ondertussen is het voor veel dorpsgenoten wel knap lastig. En dus maakten ze hun eigen openbaar vervoerbedrijf.

Berry Pigmans en Herman van der Kamp zijn bestuurslid en voorzitter van de kersverse Vereniging Wijkbus Engelen Bokhoven. Samen met andere bestuursleden, de bestuursraad Engelen Bokhoven, 23 vrijwillige chauffeurs en inmiddels bijna 200 leden kregen ze het voor elkaar. Vanaf half oktober rijdt op werkdagen zesmaal daags een busje. Vanuit de dorpen via onder meer winkelcentrum Helftheuvel en het ziekenhuis naar het Centraal Station en weer terug.

Dat ging niet vanzelf, leert een gesprek met de heren. “Er zat veel werk in”, weet Berry. “En hier en daar waren er ook dorpsgenoten die vonden dat de overheid zoiets maar moet regelen. Maar het is waar: wat mensen zelf regelen, is zoveel waardevoller dan wat voor je wordt georganiseerd.” Herman denkt er net zo over. “Een beetje achterover leunen en wachten tot de gemeente wat regelt, dat is niet meer van deze tijd.”

Overigens liet de gemeente het niet afweten. Zo kreeg de vereniging een bijdrage uit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds. Het is bedoeld voor de eerste 2 jaar. Herman: “Want daarna moeten we het kunnen betalen uit de opbrengsten van buskaartjes, het lidmaatschap en sponsors. En die hebben zich trouwens al gemeld.”

Het begon allemaal bij het peilen van draagvlak. Wethouder Kagie was erbij. Een tjokvolle zaal van dorpshuis De Engelenburcht liet weten gebruik van de nieuwe busdienst te gaan maken. Berry: “We hielden via het lokale blad ook een enquête. Daarna gingen we aan de slag. We staken ons licht op bij soortgelijke initiatieven in de provincie. We huurden een bus en leidden de vrijwillige chauffeurs op.” Met als resultaat dat op 15 oktober de buslijn officieel van start ging.